Thema's van de Ijzerbedevaarten

1920     1°         Hulde aan Joe English – Steenkerke
1921     2°         Hulde aan de Gebroeders Van Raemdonck – Steenstrate
1922    3°         Hulde aan Renaat De Rudder - Westvleteren
1923    4°         Eerherstel aan de geschonden graven – Oeren-Alveringem
1924    5°          Naar het Diksmuidse Dodenveld - Diksmuide
1925    6°          Naar Vlaanderens Dodenveld
1926    7°         Naar Vlaanderens Dodenveld
1927    8°         Naar Vlaanderens Dodenveld
1928    9°         Naar Vlaanderens Dodenveld
1929    10°       Naar Vlaanderens Dodenveld
1930    11°       Inhuldiging van Vlaanderens IJzermonument
1931     12°       Herdenking Renaat De Rudder
1932    13°       Herdenking Joe English
1933    14°       Herdenking Gebroeders Van Raemdonck
1934    15°       Herdenking Lode De Boninge en Frans Van Der Linde
1935    16°      
Herdenking Cyriel Verschaeve,Oscar De Gruyter en Alfons Van De Perre
1936    17°      
Herdenking Firmin Deprez,Frans Kusters en Hubert Willems 20 jaar Heldenhulde
1937    18°      
In het teken van amnestie,de inhuldiging van de nieuwe grafkamers en het
                        overbrengen van het stoffelijk overschot van Luitenant Jules
De Winde
1938     19°       Inhuldiging van de eerste 10000 namen
1939     20°       Hier ons bloed , wanneer ons recht ?
1940                 Wereldvrede
1941                 Wij zijn een volk
1942                 Wij zijn een volk
1943                 Wij zijn een volk
1944                 Wij zijn een volk
1945                 Geen bedevaart
1946                 Jeugdbedevaart naar de IJzer
1947                 Geen bedevaart
1948       21°      De verrijzenis
1949       22°       Herlevend puin
1950       23°       Vlaanderen herbouwt zijn toren
1951       24°       Vlaanderen herbouwt zijn toren
1952       25°       Een volk zal nooit vergaan
1953       26°       Vlaanderen herbouwt zijn toren
1954                   27°       Vlaanderen herbouwt zijn toren
1955       28°       Vlaanderen herbouwt zijn toren
1956       29°       40 jaar Heldenhulde
1957       30°       Herdenking Gebr.Van Raemdonck,Frans Kusters en Renaat De Rudder
1958       31°       Vlaanderen bouwt zelf zijn toekomst
1959       32°       Vlaanderen herbouwt zijn toren
1960       33°       Geen talentelling
1961       34°       Vlamingen zijt één : federalisme !
1962       35°       Vlaanderen eerst !
1963       36°       Recht voor Vlaanderen , vrede voor de wereld
1964       37°       Nieuwe structuur
1965       38°       Inwijding nieuwe toren
1966       39°       Nieuwe inzet
1967       40°       Vrede onder de mensen , onder de volkeren en onder de Vlamingen
1968       41°       Vlaanderen , Europa , de wereld
1969       42°       Vlaanderen ons huis – de wereld ons vaderland
1970       43°       Omzien naar gisteren : Vlaanderen in Belgiê
Vooruitzien naar morgen : Vlaanderen in Europa
1971       44°       Brussel
1972       45°       De stem van de jeugd
1973       46°       Hulde aan de kleine Vlaamse man
1974       47°       Bouwen aan de toekomst 
1975     48°       De Nederlanden ons Vaderland
1976     49°       Zelfbestuur
1977     50°       Een halve eeuw Vlaams idealisme
1978     51°       Hier ons bloed , wanneer ons recht ?
1979     52°       60 jaar VOS
1980     53°       Met de jeugd naar zelfstandigheid
1981     54°       Niet loslaten : Voeren-Komen-randgemeenten-Brussel
1982     55°       Welvaart in eigen handen
1983     56°       Vlaamse macht -Vlaams welzijn
1984     57°       Volk,wordt staat !
1985     58°       Geen voogden – eigen staat
1986     59°       Nu meer dan ooit zelfbestuur, nooit meer oorlog, godsvrede
1987     60°       Vlaanderen één – Vlaanderen eerst
1988     61°       Vlaanderen in wijk en wereld
1989     62°       Vlaanderen een oud verhaal , een nieuw begin
1990     63°       Europa begint hier
1991     64°       Voor Vlaanderen – voor vrede
1992     65°       Vlaanderen : ons huis – onze thuis
1993     66°       Nooit meer oorlog
1994     67°       Brussel ons venster op de wereld
1995     68°       Vlaanderen onze opdracht
1996     69°       Een baken voor Vlaanderen
1997     70°       Meer Vlaanderen – beter Vlaanderen
1998     71°       Werk maken van /voor Vlaanderen
1999     72°       Vlaanderen : Staat voor vrede
2000     73°       Vlaamse Staat : thuis in de wereld
2001     74°       Vooruit maar niet vergeten
2002       75°       Samen toekomst maken
2003       76°       Een kleurrijk Vlaanderen in een kleurrijke wereld !
2004     77°       Op weg naar Vlaanderen
2005     78°       De toekomst… Vlaanderen
2006     79°       Vlaanderen kan meer
2007     80°       Gisteren Vandaag Morgen
2008     81°       Diksmuide IJzersterk
2009     82°       Vlaanderen is er voor iedereen
2010     83°       Vrede - Vrijheid - Verdraagzaamheid
2011     84°
2012     85°
2013     86°       Samen vallend met “Vredesdag aan de IJzer” 16u