Documenten 1940 tot en met 1949

1940

1941

27 Juni1941 Brief tav de Commisie Openbare Onderstand

1942

Oogstmaand 1942 De Jonge Nationaalsocialist (RM)

1943

1943 viering V.O.S Wetteren
1943 viering V.O.S Wetteren

1944

1939 -1944 map met alle teksten op de oorlogsbedevaarten uitgesproken
1940-1944 Prof.Daels en de bedevaarten onder de oorlog 6 blz
1944 Stadsbestuur Diksmuide brief aan Brussel

1945

1946

17 April 1946 Jeugdbedevaart brief inrichtende comite J.Cardijn

1947

1947 folder brochure Het geding van de IJzertoren 20 fr.
1947 folder brochure Het geding van de IJzertoren 20 fr.

1948

1948 oproep Jeugdverbond om naar de IJzerbedevaart te gaan
1948 De Vlaamse Oudstrijder 15 Augustus 1948 (RM)

1949

1949 lijst comitéleden
1949 overeenkomst om een IJzermonument uit te geven
28 Juli 1949 Oproep steun herstellingswerken crypte
1949 steunkaarten wederopbouw 20 fr. 50 fr. en 100 fr.