Koper en Tin

(WB)
10cm
11cm x 22cm
16cm x 20cm
1982 15cm
1982 15cm
17cm
17cm
1979 20cm
21cm
1932 (RM)
1988 Onderlegger 10cm
Briefhouder 15cm x 20cm
Briefhouder 15cm x 20cm
Briefhouder 28cm x 27
27cm x 20cm
12.5cm x 20cm (WB)
Stempel
Stempel
Lood 5cm
Sleutelhanger
30cm x 40cm
Broederliefde 30cm x 40cm
Credo 30cm x 40cm
IJzertoren 11cm x 16cm
11cm x 16cm
30cm x 40cm
30cm x 40cm
Kerstnacht 30cm x 40cm
30cm x 40cm
13cm x 17cm
Renaat de Rudder 16cm x 22cm
Luciferhouder mer kaartspel (RM)
't En zal 30cm x 40cm