Munten

(RM)
(RM)
13cm x 11cm

1964

1977
50
ste IJzerbedevaart

1981

Frontpenning
Frontpenning

1982

Gouden helm
Gouden helm

1983

Gouden leeuw
Gouden leeuw
Gulden Vlies
Gulden Vlies
Gulden Vlies

1987
60
ste ijzerbedevaart

1989

Munt Daels

1992

Munt gebroeders Van Raemdonck
Munt Renaat de Rudder
Munt Renaat de Rudder