Welkom op de online catalogus van de IJzerbedevaart

Samengesteld door het Vlaams en Historisch Archief.

Welkom bij de nieuwe webstek van het Vlaams Historisch Archief over de IJzerbedevaart. 

Het leek ons een groot gemis dat de jaarlijkse IJzerbedevaart in Diksmuide , die decennia lang een zeer grote rol heeft gespeeld in de Nationalistische beweging weinig of niet in zijn volledigheid aan bod kwam op het wereldwijde web. Hierbij groeide bij ons de gedachte om hier toch iets aan te willen veranderen. Er gingen een drietal jaren voorbij aan voorbereiding en nieuwe inzichten over het hoe en wat . 

Wij willen op geen enkele manier een oordeel vellen over het hoe en wat , geen polemiek starten over het gelijk of ongelijk van minimalisten of maximalisten. Wij willen enkel een indruk geven over de omvang van grootsheid van deze manifestatie alsook de niet te ontkennen belangrijkheid ervan.

 Deze webstek zal ook nooit klaar zijn en zal dus regelmatig worden aangevuld met nieuw bronnenmateriaal. Iedereen kan ons natuurlijk bereiken voor het verkrijgen van nadere informatie in de mate van het mogelijke aan info in ons eigen archief maar ook alle info , foto's en artefacten die ergens in een kast of op een zolder te liggen vergaan nemen we graag op in ons archief. 

Deze webstek dragen we vooral op aan alle mensen die ooit van dicht of van ver waren betrokken met de IJzerbedevaart maar vooral aan onze overleden Kameraden Cesar Spitaels, Karel Van Haerenborgh , Willy Brohne en Lode Van Dessel. Wij zetten enkel het werk verder waarvan deze mensen de steen van hebben gelegd.

Onze uitdrukkelijke dank gaat uit naar Kameraad Wim Pieters voor zijn hulp en jarenlange archivering .

Antiquariaat

ZOEK JE NOG MATERIAAL VAN DE IJZERBEDEVAART? Druk op de onderstaande knop.