Boeken

BOEKEN UITGEGEVEN DOOR OF IN TOESTEMMING VAN HET IJZERBEDEVAARTCOMITÉ 

  

1918   * De Vlaamse ziel ,brieven van het IJzerfront verzameld door Mevr.Em.Hulleb.

  / 150 blz (2.5 fr)

* Open brieven der Vlaamse Frontpartij door De Schaepdrijver /Charpentier

   ijzerreeks 2 (rode boekje) 1°uitgave / 48 blz

          * Gebroeders Van Raemdonck –Volksepos door C.Hodister / 32 blz (1.5fr)

* Catechimus van den Vlaamschen Nationalist uitgegeven door OnsVaderland

  2° uitgave Maart 1918 / 34 blz

1919   * Zwartboek uitgegeven door de Vlaamse ijzersoldaten door Davidts Paul

* De Vlaamse interpellatie Mei1919 uitg. door De Standaard

* Ontwikkelingsgang der Vlaamse Frontbeweging ijzerreeks 1 door

  De Schaepdrijver/Charpentier

* Open brieven der Vlaamse Frontpartij door De Schaepdrijver /Charpentier

  ijzerreeks 2 (rode boekje) 2°uitgave / 44 blz

* Open brieven van de Vlaamse frontpartij en vertoogschriften van het front-

  verbond door Ons Vaderland

* Stem der Vlaamse Dooden aan de IJzer door Ons Vaderland

* Vlaanderens weezang aan den IJzer door De Schaepdrijver/Charpentier

  ijzerreeks 3 / 2° verbeterde uitgave(rode boekje) / 88 blz

1920   * Uit het werk van Joe English, met inleiding van C.Verschaeve / 47 blz (4fr)

* Het proces van de veiligheidsdienst door F.De Pillecijn

1921   * Het zwartboek van de Belgische Oorlogsgruwelen 14-18 door IJzergalm

  (= Ward Hermans) 1° uitgave / 175 blz (strafkampen)

1922   *  De zielezang van F.Van Raemdonck , de jonge dichter , door O.Dambre,

  bundel van gedichten met pentekeningen van Joe English.(5fr) 500ex

Dit is een heruitgave van ‘De Zielezang van Joris Sylphe’ van

Fr. Van Raemdonck uit 1919 slechts 50 genummerde ex.

* Grachtblommekes van Renaat De Rudder , de heilge van de 4° divisie (5fr)

door De Wit E.M (pseud. Norbert Van Lint)  

* Voor mijn volk in nood’’ deel1 (1° druk 5000ex) door Frans Daels /130 blz.

1923   * Voor mijn volk in nood deel1 (luxusuitgave 5000 st) door Frans Daels /130blz

* Voor mijn volk in nood deel2 (1° druk) door Frans Daels .

* Ik Dien – rede van Prof.Daels op 29 Aug1923 te Gent

1924   * Gebroeders Van Raemdonck, volksepos, door C.Hodister met tekeningen

  van Joe English.(1.5fr)

1925   * De woeste aanval op de heldenhuldezerkjes / 64 blz (2fr)

1927   * Broederliefde van Hans Abraham , Antwerpen

* Eer Vlaanderen vergaat van Ivo Draulans (pseud. Jozef Simons)

1929   * Aan den Vlaamschen IJzer door Raymond Sanders 2° druk / 215 blz

* Voor onze jongens door Prof.Frans Daels ( 4° druk) drukkerij J.Lannoo Thielt

1930   * Brochure ‘De toren van Heldenhulde’ (1fr) eerste druk

* The Flemish Tower of Hero-worship at Diksmuide door O.Damdre

1931   * Renaat De Rudder door F.Depillecijn / 88 blz / 15 foto’s (5fr)

* Bedevaart en stormloop van jaar ’30 , 200blz , 56 foto’s (5fr)

* De Woeste aanval op de Heldenhuldezerkjes (3fr/st) herwerking ? ?

1932   * Joe English leven en werken /120 blz / 80 foto’s

            * Prof.Daels-album ter gelegenheid van zijn 50° verjaardag / 65 blz

1933   * De offergang der Gebroeders Van Raemdonck door O.Dambre /130 blz

  / 40 foto’s (8fr) ,Temse

1933   * Stampkot door O.Dambre (10fr) , Antwerpen

* Gedenktrum der Flâmische Gefallenen zu Dikmuide door O.Dambre

* Heldenbroeders van Crets Jozef (pseud. Rombout van Bruinekruis)

* De Vlaamsche Frontbeweging door Dr.Hilaire Gravez

1934   * De offergang van Lode De Boninge en Frans Van Der Linden / 160 blz

* Brochure ter herinnering aan Lode De Boninghe en Frans Van Der Linden

  uitgegeven ter ere van de 15° bedevaart door O.Dambre

* Laat ze niet rotten o Vlaanderenland (heruitgegeven door Etnika) door L.C

  (Cyriel Verschaeve)

1935   * De toren van Heldenhulde (3° druk) / 16 blz

* Een driemanschap van de voorlinie, Verschaeve- De gruyter- Van de Perre

  gehuldigd in het Heldenhulde kruis te Diksmuide / 64blz (5fr)

* Acht voordrachten voor onze studenten door Frans Daels

1936   * 20 jaar heldenhulde Deprez, Kusters, Willems door O.Dambre / 160 blz

  / 42 foto’s (5fr)

* Vlaanderen in 1936 , 4 toespraken van Fr.Daels / 47 blz

* La croix d’hommage aux hèroe Flamands a Dixmuide

* Frans Kusters , de Limburger / 48 blz (5fr) uitgeg. door De Rozeknop

* Eer Vlaanderen vergaat  door J.Simons

1937   * Prachtboek over de ‘ IJzersymbolen in de crypte’ ‘’ Hier liggen hun lijken ….’’

  Boek over de 8 IJzersymbolen in de grafkamer van de IJzertoren begraven

  /180 blz / 70 foto’s (10fr)

* Een Esperanto brochure over de IJzertoren voor vrienden in vreemde landen.

  La turo pri honoro al la flanraj herooj en Diksmude door O.Dambre

* Landsverdediging met niet-militaire middelen – rede van Prof.Daels VOS

1938   * De toren van heldenhulde (4° druk) door O.Darmbre / 16 blz

* Zaden in ‘t zand Volksspreekkoor 19) bedevaart door Ferdinand Verknocke

            *Wapenstilstand herdenking 9 November Oscar Dambre

1939   * De eerste brochure der bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamse  

              ijzertragedie ‘’De Open Frontbrieven’’ / 100 blz

* The Flemish tower of hero-worship at Diksmude

1940   * De toren van Heldenhulde ( 5° druk) door O.Dambre

* Voor onze jongens (6° druk) uitgegeven. De Sikkel Antwerpen

1941   * Nieuwe tijden – zeven toespraken van Prof.Daels uitgeg. De Sikkel Antwerp.

1943   * Geneeskunde en Volk door prof.Frans Daels

* Eer Vlaanderen vergaat door Jozef Simons

* “Zij, die vielen voor Vlaanderen” Heldenherdenking ter gelegenheid van de   IJzerbedevaart 1943

1945   * Memento Oorlogsverzen van Cor Huisman (Nederlander) (1 van de IJzertoren) 28blz

1946   * IJzerheldendom door Joz.Goffin ,ten bate van het IJzerkruis / 8 blz

* Jeugdbedevaart naar den IJzer 28 April 1946 / 16 blz

* Zo spraken te Diksmuide op 29 April 1946 ,om ons gemoed en het geweten

  van het land te ontlasten / 32 blz

* De IJzertoren ,de IJzerbedevaarten een historisch overzicht door G. De

  Deycker(= A.De Bruyn) / 46 blz

1949   * Aangevuld en bijgewerkt boek over ‘’ Symbolen van de IJzertragedie’’

  korte beschrijving over de heldenhulde aan de IJzer , de bedevaarten ,

  de toren , onze Vlaamse helden en de toestand aan het front 210blz,160foto  

1952   * Het geding van de IJzertoren . Wie zijn de daders van de aanslag op de

    toren / 91 blz (20fr)  

* De heropbouw van de IJzertoren. Voor of Tegen. Het plan Van Himbeeck ,Leuven KVHV    32blz

* Ballade van de zes Ridders Van Anton Van Wilderode

1954   * Aubroeck

            * Verweerschrift inzake prof.Frans Daels 45 blz

1955   * Zegenzang van het kersten Vlaanderen / 228 blz / 71 foto’s (150fr)

  Luxe exemplaar met vol lederen band , goud op snee genummerd (1000fr)

* Boodschap aan een strijdend Vlaanderen door Prof Daels 8blz

1956   * Firmin Deprez :studentenleider-blauwvoeter door Dr.Leo Ghesquiere / 20 fot

* Een Vlaams apostel, J.De Clerck, brankardier aan het IJzerfront , vriend van

  Renaat De Rudder (70fr)

1957   *Renaat De Rudder , herdrukt 100 blz /28 foto’s (30fr) door Dr.F.De Pillecijn

* Tesaam vereend, de ideale broederliefde der gebroeders Van Raemdonck     /136 blz / 40 foto’s (40 fr) door Van Rossem Piet (pseud.P.Van der Schelden)

  Kaaskerke,   Herwerking van ‘Offergang der gebroeders….’

* Professor Fr.Daels huldenummer van Ons Verbond KVHV Gent

1960   * Joe English leven en werken , vernieuwde uitgave / 132 blz / 64 foto’s

  (35fr) 3° uitgave

1963   * Jeroom Leuridan door Demoen H.J , Zulte

1964   * Mens Sena door Prof.Fr.Daels

1966   * Nachtelijke patrouille door Jack Verstappen (over de Gebr.Van Raemdonck)

1967   * Lodewijk Dofels 1881-1925 bibliografie / 532 blz (350fr)

* 40 IJzerbedevaarten, 40 pèlerinages, 40 wallfarthen , 40 pilgrimages

1968   * Front ‘14-’18 impressie van een oorlog door Luc Devlieger en LucSchepens   /160 blz / 120 foto’s (295fr)

* Het Vlaams Nationalisme 1914-1940 / 500 blz W.Willems (495fr)

* Opvoeding door Prof.Fr .Daels

* Diksmuide. Onze trots en onze schande door Eli Balduck ( VTB brochure) 32

1969   * IJzertoren La tour en porte-a-faux van Bassleer François

1970   * De Vlaamse Frontblaadjes 1914 -1918 door M.Ureel ( verhandeling)

* Getuigenissen Frans Fransen ( hulde-brochure) / 56blz

1972   * Huldenboek Daels 90 ,zo leefde –zo sprak Fr.Daels / 160 blz / 8 foto’s (150fr)

* Berten Fermont : Vlaams-Nationaal geweten tegen geweld, brochure 72 blz

  (40fr)

1973   * Renaat De Rudder gedenkboek door Jef Maton en Solange De Keyser

  / 212 blz (250fr)

1974   * Vlaanderen aan de IJzer, tragedie ‘14-’18 door M.Boey / 197 blz

* De IJzerbedevaarten door L.De Lentdecker

* Het gulden doek van Vlaanderen door A.Goovaerts / 25blz uitgeg.VTB

* Cyriel Verschaeve keuze uit zijn werk / 335 blz (150fr)

* Brochure van 48 blz over EH C.Verschaeve

1975   * Boezinge na 1914-1918 / 120 blz / 38 foto’s (300fr)

1976   * Orientatieboekje van de VTB voor een bezoek aan de IJzertoren door

  Rik De Ghein

1977   * Een halve eeuw Vlaams idealisme, IJzerbedevaarten in de archieven van de

  Standaard en haar lezers door Clem.De Ridder en Rik De Ghein / 216 blz

  / 200 foto’s (360fr)

* Gedenkboek van Juul De Winde / 128 blz / stichting Soetendaelle  

1978   * Orientatieboekje IJzertoren

1979   * Een Blauwvoet in de branding / 250 blz (625fr)

* Renaat De Rudder, een stille getuigenis, door Lieve Duprez / 400 blz (690fr)

* Omdat zij hart zo ruim was.., een levensverhaal van Lode De Boninge  

  door A.Debeir / 120 blz  

1980   * Jaarboek van het gemeentemuseum van Temse Gebroeders Van Raemd.

1981   * Het frontblaadje ‘Onze Temschenaars’ door Jan Torfs

* Gids van de Frontroute door Godfried Vandenberghe / 21 blz

1982   * Frans Van Cauwelaert en Frans Daels in 1917-1918 door Deprez Ada

1983   * Jaarboek van het gemeentemuseum van Temse Karel Aubroeck

* Koning Albert, Ch.de Broqueville en de Vl.beweging tijdens de 1°WO door

  Luc Schepens

* Weerbaarheid – rede van Prof.Daels te Geel 29 Aug 1937 uitgeg. VOS

1984   * Huldeboek’’Professor Frans Daels’’ door Gilbert de Smet / 69 blz (295fr)

* Geschiedenis van de IJzerbedevaart in braille

* De IJzerbedevaarten als reflector van 20 j. Vlaamse beweging door J.Bal

  ( verhandeling )

* 1914-1918 een oorlog in Vlaanderen door Luc Schepens

1985   * De dag begint bij het puin door A.Van Wilderode

*Joe English-nummer in tijdschrift Vlaanderen

1986   * Het taboe van Vlaanderen 40 jaar na de oorlog door W.Moens /159 blz

1987               * De IJzerbedevaarten ,een hoofdstuk in het boek Vlaamse Kronijken

* Van Heldenhuldezerk tot memoriaal der Vlaamse Ontvoogding uitg. VNJ

1988   * IJzerfront 14-18 (fragment uit Longinus) door Franz De Backer / 47 blz

* Zestig keer op bedevaart naar de IJzer door P.Van De Driessche /   R.Verlinde / 141 blz

* War Requim Vredesconcert 11 November 1988 Diksmuide

* Zeg mijn waar de bloemen zijn door Gaston Durnez

1989   * Jules Charpentier, afgezant van de frontbeweging door A.De Bruyne

* Ik Dien   brochure over het werk van Joe English naar aan leiding van een    tentoonstelling in de toren door Hermen Gevaert / 59 blz (120 fr)

* In memoriam Paul Daels(120fr)

1991   * Een leven tussen kunst en natuur- memoires van Karel Aubroeck Temse

* Frans Kusters 1891-1917 herdenkingscomite Kusters

*Gedenkboek Hendrik Borginon 60 blz

1992   * Statuten van de vereniging ‘’Bedevaart naar de Graven aan de IJzer’’

1993   * Van IJzerfront tot zelfbestuur (445fr) , luxe uitvoering genummerd ex. (5000fr) door Frank Becuwe en Louis De Lentdecker / 95 blz

1994   * Europees Vredesdomein Memoriaal van de Vlaamse ontvoogding klein en

  groot formaat / brochure groot14 blz, klein 32 blz (klein is rode kleur)

* Wie en wat zijn wij? Historiek van Vlaanderen en Vlaamse beweging.

1995   * De IJzerbedevaartkranten 1

* Firmin Deprez door Marcel Vanslembrouck

* De houthakkers van de Orne door Kris Didden ( verhandeling )

* 65 jaar IJzerbedevaarten – gids van de tentoonstelling in Bormshuis

1996   * De IJzerbedevaartkranten 2

* De IJzerbedevaarten 1945-1965 door Annelies Beck ( verhandeling )

1997   * Educatief project : Oorlog en vrede in Diksmuide

* De IJzerbedevaartkranten 3

* Terug naar niemandsland (Gebroeders Van R.) door Luc De Ruyck

* De IJzertoren, onze trots ,onze schande door Johan Anthierens / 263 blz

1999   * De stem van Diksmuide van L.Vandenberghe 10j. voorzitter 1989-1999

* Museumgids IJzertoren oorlog-vrede-Vlaamse ontvoogding

* Oorlog en vrede in her onderwijs catalogus tentoonstelling in de toren

2000   * De frontbeweging, de Vlaamse strijd aan de IJzer door Daniel Vanacker /

* Europees Vredesdomein Memoriaal van de Vlaamse ontvoogding klein

             formaat (groene kleur) / brochure 32 blz

2001   * Restauratie en afwerking van de crypte van de oude toren / bijzetting van de

  IJzersymbolen in de crypte op 18 Augustus 2001

2002   * De Oorlogsbedevaarten door Carlos Van Louwe en P.J Verstraete / 209blz

  25 euro / uitgeverij Groeninghe

* Nieuwe museumgids 32 blz 6,5 euro

* 75 IJzerbedevaarten : een terugblik / 12 euro

2003   * Oorlog en Vrede : Educatief project

            *Joe English 1914-1918 211 blz

2004   * Nieuwe museumgids 36 blz 6,5 euro

* De historiografie van Clemens De Landtsheer en Flandria Film.

  ( brochure Wetenschappelijke tijdingen)

*IJzertoren Werelderfgoed? 93 blz

2006   * Open Frontbrieven uitgave IJzerwake 80 blz

2008   * Filmen voor Vlaanderen (films van De Landtheer) 220 blz

2016   * Onsterfelijk in steen, soldatenkerkhoven , heldenhulde.. 240 blz

2017   * 100 jaar geleden sneuvelden de gebr.Van Raemdonck brochure 27 blz

            * Verminkte Vleugels Stripverhaal gebaseerd op de Gebr.Van Raemdonck 

 

 

            * Verweerschrift inzake Prof.Dr.Frans Daels

* Prof. Frans Daels bij zijn 50° verjaardag / 65 blz

* Brieven van Renaat De Rudder ijzerfront 1914-1917

*uit het dagboek van Lode De Boninge 

 

1918 Gebroeders Van Raemdonck Volksepos harde kaft n°12(gehandtekend) 32 blz
1918 Ontwikkelingsgang der Vlaamsche Frontbeweging 112 blz
1918 Open brieven de Vlaamsche Frontpartij (+1919) 48 blz
1919 Vlaanderens Weezang aan den IJzer 88 blz (+2° verbeterde uitgave)
1920 Uit het werk van Joe English
1922 De Zielezang van Frans Van Raemdonck (1°uitgave 1919) 127 blz
1922 Voor mijn Volk in nood Frans Daels Deel I 132 blz ( heruitgave 1923)
1922 Voor onze Jongens ook 1929,1940 60 blz
1923 Voor mijn Volk in nood Frans Daels Deel II 246 blz
1924 Heruitgave Gebroeders Van Raemdonck Volksepos 32 blz
5 september 1925 Pallieter
1925 De Woeste aanval op de Heldenhulde zerkjes 64 blz
18 juli 1926 Pallieter
3 september 1927 Pallieter
1927 Broederliefde Edward en Frans Van Raemdonck A.Hans n°52
4 maart 1928 Pallieter
25 maart 1928 Pallieter
1930-1933 De Toren van Heldenhulde NL,FR,D,Eng,Spaans verschillende versies
1931 Renaat De Rudder 88 blz
1932 Frans Daels bij zijn 50° verjaardag 65 blz
1932 Joe English Leven en werken 120 blz
1933 De Offergang der Gebr.Van Raemdonck 123 blz
1933 Heldenbroeders (gehandtekend) 103 blz
1933 Stampkot 63 blz
1934 Laat ze niet rotten (brochure)
1934 Lode De Boninge en Frans Van Der Linden 159blz
1934 Ter herinnering aan Lode De Boninge en Frans Van Der Linden 32blz
1935 Verschaeve,Van De Perre,De Gruyter een driemanschap gehuldigd te Diksmuide 64 blz
1936 Frans Kusters in memoriam 47 blz
1936 Heldenhulde 20 jaar 159 blz
1936 Vlaanderen in 1936. 4 toespraken 47 blz
1937 Hier liggen hun lijken.. De symbolen van de ijzertragedie 188 blz
1938 Wapenstilstand herdenking Oscar Dambre 9 November 12 blz
1939 De Open Frontbrieven. Bijdrage tot de geschiedenis van de Vlaamsche Tragedie 101 blz
1939 Vlaanderen Kultuurstrijd Frans Daels 155 blz
1941 De Geest van de IJzer VOS 24blz
1943 VOS heldenherdenking IJzerbedevaart 1943 16blz
1945 Memento oorlogsverzen van Cor Huisman 28 blz
1946 De IJzertoren, De IJzerbedevaarten. Een historich overzicht 45 blz
1946 IJzerheldendom 8 blz
1946 Zo spraken te Diksmuide op 29 April 1946 Jeugdbedevaart 32blz
1949 De symbolen van de ijzertragedie (heruitgave van 1937) 208 blz
1952 Het geding van de IJzertoren 91 blz
1952 Het plan Van Himbeeck 32 blz
1954 Aubroeck Karel 36blz
1954 Verweerschrift Frans Daels 45 blz
1955 Boodschap aan het strijdend Vlaanderen Frans Daels 8blz
1956 Firmin Deprez Studentenleider-Blauwvoeter 62 blz
1957 Renaat De Rudder 96 blz
1957 Te Saam vereend (herwerking Offergang gebr.Van Raemdonck 1933) 139 blz
1960 Joe English 131 blz
1964 VOS tot de Jongeren
1966 Nachtelijke patrioulle Gebr.Van Raemdonck 32 blz
1967 40 IJzerbedevaarten 15 blz
1968 Diksmuide Onze trots, onze schande brochure 32blz
1969 IJzertoren. La tour en Porte-a-faux. FR 31 blz
1970 Getuigenissen Frans Fransen 56blz
1972 Daels 90 164 blz
1973 Renaat De Rudder gedenkboek 112 blz
1977 Een halve eeuw Vlaams idealisme
1977 Juul De Winde gedenkboek 128 blz
1979 Lode De Noninge een levensverhaal 120blz
1979 Renaat De Rudder een stille getuigenis 522 blz gehandtekend
1980 Jaarboek Temse over de Gebr. Van Raemdonck 23
1981 De Frontroute 21 blz
1983 Daels Weerbaarheid VOS rede van Prof.Daels te Geel 29 Aug 1937 64 blz
1983 Jaarboek Temse over Karel Aubroeck
1984 Frans Daels Huldeboek 69 blz
1985 De dag begint bij een puin. IJzerbedevaarten in versen 224 blz
1985 Vlaanderen tijdschrift over Joe English 60 blz
1986 Het taboe van Vlaanderen. 40 jaar na de aanslag 159 blz
1988 60 keer op bedevaart naar de IJzer 141 blz
1988 War Requiem Vredesconcert 11 Nov.
1989 Ik Dien brochure tentoonstelling 59 blz
1989 Jules Carpentier Afgezant van de Frontbeweging 245 blz
1989 Paul Daels In memoriam 64 blz
1991 Hendrik Borginon gedenkboek 60 blz
1991 Kusters Frans 1891-1917 1982 blz
1993 Van IJzerfront tot zelfbestuur 94 blz
1995 65 jaar IJzerbedevaarten
1995 176blz
1996 Terug naar Niemandsland 126 blz
1997 De IJzertoren Onze trots Onze Schande Johan Anthierens 263blz
2002 De Oorlogsbedevaarten 1940-1944 - 210 blz
2003 Joe English 1914-1918 211 blz
2004 IJzertoren Werelderfgoed 93 blz
2006 Open Frontbrieven IJzerwake 80 blz
2008 Filmen voor Vlaanderen (films van De Landsheer) 220 blz
2016 Onsterfelijk in steen, soldatengraven,Heldenhulde - 240 blz
2017 100 jaar geleden sneuvelden de gebr.Van Raemdonck 27 blz
2017 Verminkte Vleugels ,strip verhaal gebaseerd op de Gebr.Van Raemdonck 48blz
2021 100jaar IJzerbedevaarten in affiches 1920-2020 191 blz